Aktualności

Podsumowanie wyników Q3 2017 roku

Dynamiczny wzrost przychodów i rentowności Grupy 4fun Media S.A.

więcej


4fun Media S.A. zarobiła 3,5 mln zł w I półroczu 2017 roku (wzrost o 367%)

W ciągu 6 miesięcy 2017 roku Spółka znacząco poprawiła swoje wyniki finansowe.

więcej


Wypłata dywidendy za 2016 rok

Akcjonariusze postanowili wypłacić dywidendę w wysokości 25 groszy na akcję.

więcej


Wyniki 4fun Media w Q1 2017

W ciągu pierwszych 3 miesięcy 2017 roku Grupa Kapitałowa 4fun Media S.A. zanotowała wzrost przychodów o 12 % w stosunku do analogicznego okresu 2016 roku. Łączne przychody w tym okresie wyniosły 9 615 tysięcy złotych wobec 8 589 tysięcy rok wcześniej. Wzrost sprzedaży w raportowanym okresie był możliwy zarówno dzięki dynamicznie rosnącej sprzedaży reklam telewizyjnych jak i przychodom pochodzącym z pozostałych źródeł działalności Grupy Kapitałowej, zwłaszcza w obszarze działalności agencji reklamowej.

więcej


Podsumowanie wyników 2016 roku

Wzrost przychodów o 54% i rosnąca dywersyfikacja sprzedaży. EBITDA wyniosła 5 251 tysiące złotych, a zysk netto osiągnął 1 346 tysiące złotych.

więcej