Aktualności

Wypłata dywidendy za 2016 rok

Akcjonariusze postanowili wypłacić dywidendę w wysokości 25 groszy na akcję.

więcej


Wyniki 4fun Media w Q1 2017

W ciągu pierwszych 3 miesięcy 2017 roku Grupa Kapitałowa 4fun Media S.A. zanotowała wzrost przychodów o 12 % w stosunku do analogicznego okresu 2016 roku. Łączne przychody w tym okresie wyniosły 9 615 tysięcy złotych wobec 8 589 tysięcy rok wcześniej. Wzrost sprzedaży w raportowanym okresie był możliwy zarówno dzięki dynamicznie rosnącej sprzedaży reklam telewizyjnych jak i przychodom pochodzącym z pozostałych źródeł działalności Grupy Kapitałowej, zwłaszcza w obszarze działalności agencji reklamowej.

więcej


Podsumowanie wyników 2016 roku

Wzrost przychodów o 54% i rosnąca dywersyfikacja sprzedaży. EBITDA wyniosła 5 251 tysiące złotych, a zysk netto osiągnął 1 346 tysiące złotych.

więcej


4FUN.TV z prestiżową nagrodą Eutelsat TV Awards 2016

Stacja 4FUN.TV została uhonorowana w kategorii Najlepszy Kanał Muzyczny. Jury doceniło innowacyjną formułę telewizji społecznościowej, która jest kluczowym wyróżnikiem 4FUN.TV na tle europejskiej konkurencji.

więcej


III kwartał 2016 roku

Wzrost przychodów Grupy Kapitałowej 4fun Media S.A. o 81%, wskaźnika EBITDA o 15%. Spółka utrzymuje procentowo dwucyfrowe wzrosty sprzedaży reklam telewizyjnych.

więcej