Aktualności

Wyniki I półrocza 2016

4fun Media zanotował wzrost przychodów o 88%, poprawił oglądalność swoich telewizji, zarobił na reklamie o 17% więcej niż rok wcześniej.

więcej


I kwartał 2016

W ciągu 3 miesięcy 2016 roku Grupa Kapitałowa 4fun Media S.A. zanotowała znaczący, bo o 103 % wzrost przychodów w stosunku do analogicznego okresu 2015 roku.

więcej


4fun Media S.A. zrealizowała prognozę roczną.

W 2015 roku 4fun Media S.A. osiągnęła 15% wzrostu przychodów i 144% wzrostu zysku netto. Spółka zapowiada na 2016 rok wzrost oglądalności i dalszą dywersyfikację sprzedaży.

więcej


Zakup akcji spółki Screen Network S.A.

Zarząd 4fun Media S.A. nabył 60% kapitału akcyjnego SCREEN NETWORK S.A. za łączną kwotę 6.945.750,00 zł od Nova Group Limited. Zgodnie z warunkami Umowy, cena transakcyjna została rozliczona głównie poprzez wzajemną kompensatę należności wynikających z wcześniej zawartych umów, a drobna część będzie zapłacona w gotówce do końca bieżącego roku (383 tys zł).

więcej


W I półroczu 4Fun Media S.A. zarobiła 1,1 mln zł

Przychody ze sprzedaży osiągnięte przez Grupę Kapitałową 4fun Media S.A. w pierwszym półroczu 2015 roku wyniosły 9 569 tysiąca złotych i były niższe w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego o kwotę 4 333 tysięcy złotych (spadek o 31%).

więcej