Aktualności

NWZ 4FUN MEDIA S.A. DOKONAŁO WYBORU RADY NADZORCZEJ NOWEJ KADENCJI

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE 4FUN MEDIA S.A. DOKONAŁO WYBORU RADY NADZORCZEJ NOWEJ KADENCJI

więcej


PROGNOZA FINANSOWA GRUPY KAPITAŁOWEJ NA 2011 ROK.

Wzrost zysku netto o 60% zakłada ogłoszona przez Zarząd 4fun Media S.A., prognoza wyników finansowych na 2011 rok. Dynamicznie rosnąć mają też pozostałe parametry finansowe. Przychody ze sprzedaży prognozowane są na rekordowy w historii Spółki poziom 23,8 mln zł, EBITDA ma wzrosnąć z 7,5 mln zł do 10 mln zł, a zysk operacyjny do 8,5 mln zł, co w stosunku do roku ubiegłego oznacza dynamikę na poziomie 36%.

więcej


UDANY KWARTAŁ GRUPY KAPITAŁOWEJ 4FUN MEDIA S.A.

Wzrost przychodów o 60%, a zysku netto o 91% przy rentowności na poziomie 36% zaprezentowała Grupa Kapitałowa 4fun Media S.A. w opublikowanym dziś sprawozdaniu finansowym za pierwsze półrocze 2011 r. Kanał 4fun.tv był w tym okresie drugą, najchętniej oglądaną telewizją muzyczno–rozrywkową w Polsce, znacząco zwiększając swój udział rynkowy.

więcej


JUŻ 25 SIERPNIA GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. OGŁOSI WYNIKI I PÓŁROCZA.

25 sierpnia br. Zarząd 4Fun Media S.A. poda do publicznej wiadomości raport półroczny zawierający półroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe, skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe i dane porównywalne, które zostaną sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską, uzupełnione raportem biegłego rewidenta, który dokona ich przeglądu.

więcej


DWUCYFROWY WZROST PRZYCHODÓW I ZYSKU W I KWARTALE 2011 ROKU.

Wzrost przychodów o 31% oraz zysku netto o 13% zaprezentowała w I kwartale 2011 roku Grupa Kapitałowa 4fun Media S.A.

więcej