4FUN Media oraz FCB łączą siły i rozwijają hybrydowy model agencji. Powstaje FCB Bridge2Fun.

Warszawa, 28.11.2017 – Grupa 4FUN Media poszerzyła swoje struktury o agencję FCB Warsaw stanowiącą na polskim rynku część sieci FCB - jednej z 10 największych międzynarodowych grup komunikacyjnych na świecie.

 

Warszawa, 28.11.2017 – Grupa 4FUN Media poszerzyła swoje struktury o agencję FCB Warsaw stanowiącą na polskim rynku część sieci FCB - jednej z 10 największych międzynarodowych grup komunikacyjnych na świecie. Uzyskując w ten sposób afiliację sieci FCB, agencja funkcjonować będzie pod nazwą FCB Bridge2Fun. Dołączając do sieci o globalnym zasięgu, agencja zyskuje nowe kompetencje, a także dostęp do światowego know-how. Pozwoli to umocnić rynkową pozycję i realizować nowe biznesowe wyzwania.

Dzięki temu strategicznemu porozumieniu agencję Bridge2Fun zasili zespół FCB Warsaw, tworząc tym samym nową organizację o nazwie FCB Bridge2Fun. Będzie to połączenie biznesowego dynamizmu i elastyczności oraz kreatywnej siły leżącej u podstaw wielokrotnie nagradzanych projektów obu agencji. FCB Bridge2Fun zarządzane będzie przez Rafała Barana.

FCB Bridge2Fun to kolejny etap budowy agencji hybrydowej, czyli takiej, która pozostanie elastyczna, będzie potrafiła bardzo sprawnie odpowiadać na potrzeby klientów, a jednocześnie będzie bogata w doświadczenia i zasoby sieci o zasięgu globalnym. Wykorzystując dodatkowo potencjał innych spółek z grupy 4FUN Media, jak choćby telewizji muzycznej 4FUN.TV, mamy do dyspozycji wyjątkowe w skali polskiego rynku narzędzia do budowy komunikacji marek. Dzięki temu będziemy mogli sięgać po kolejne wyzwania i dostarczać klientom jeszcze lepsze projekty.” – podsumował Rafał Baran, prezes grupy 4FUN Media

Bridge2Fun to hybrydowa agencja reklamowa wchodzącą w skład grupy 4Fun Media – jedynej na rynku łączącej świat nowoczesnej rozrywki z niestandardową reklamą. Działająca na rynku od 2015 roku agencja ma na koncie zintegrowane projekty komunikacyjne dla takich klientów jak T-Mobile, Showmax, Lotos, Born2Be, Black Energy Drink, Onet (Grupa RASP), czy portalu Gratka.pl. Łącząc różne obszary reklamowej komunikacji, zespół agencji z sukcesem budował doceniane i nagradzane projekty. Za launch serwisu Showmax na polskim rynku Bridge2Fun otrzymała srebrne statuetki na tegorocznym EFFIE oraz  trzykrotne wyróżnienie dla najchętniej oglądanego spotu – YouTube Ads Leaderboard za kampanię dla T-Mobile.

FCB (Foote, Cone & Belding) jest globalną firmą zajmującą się zintegrowaną komunikacją marketingową, której kreatywne dziedzictwo sięga 1873 roku. Z zespołem ponad 8000 osób w 80 krajach, firma jest częścią Interpublic Group of Companies (NYSE:IPG)

FCB Warsaw ma na swoim koncie ponad 125 nagród na lokalnych i międzynarodowych konkursach reklamowych, włączając w to Effie. Do grona klientów agencji należą m.in. Nivea, Posnania czy Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau.   

 

4FUN Media and FCB join forces to develop hybrid agency model. FCB Bridge2Fun is established.

Warsaw, 28.11.2017 – 4FUN Media has expanded its structure with FCB Warsaw, a part of the FCB network, one of the top 10 international communication groups in the world. In doing so, the agency will operate on the affiliation principles, under the name FCB Bridge2Fun. By joining the global network, the agency gains new competencies and access to global know-how. This will help strengthen market position and meet new business challenges.

With this strategic agreement, Bridge2Fun will be supported by FCB Warsaw team, creating a new organization called FCB Bridge2Fun. This will create a combination of business dynamism, flexibility, and the creative power behind the award-winning projects of both agencies.

FCB Bridge2Fun is the next phase in building the hybrid agency, which will remain flexible, will be able to respond to customers' needs efficiently and, at the same time, will be rich in experience and resources of the global network. Taking advantage of the potential of other 4FUN Media group companies, such as 4FUN.TV, we have a unique combination of communication tools in the Polish market. This will allow us to reach new challenges and deliver even better projects.” – commented Rafał Baran, CEO 4FUN Media

Bridge2Fun is a hybrid advertising agency that is part of the 4Fun Media Group - the unique company that combines the world of modern entertainment with non-standard advertising. Since its inception in 2015, the agency has led integrated communications projects for T-Mobile, Showmax, Lotos, Born2Be, Black Energy Drink, Onet (RASP Group) and Gratka.pl. By combining various areas of advertising communication, the agency team successfully built award-winning and appreciated projects. For the launch of Showmax on the Polish market Bridge2Fun received silver statuettes at this year's EFFIE and Innovation Ad, for the campaign for T-Mobile and the triple award for the most viewed spot - YouTube Ads Leaderboard.

FCB (Foote, Cone & Belding) is a global, fully integrated marketing communications company with a heritage of creativity and success dating from 1873. Based on a deeply developed understanding of diversified local markets and global cultures, FCB focuses on significantly changing consumer behaviour to the benefit of its clients, its people and society. With more than 8,000 people in 109 operations in 80 countries, the company is part of the Interpublic Group of Companies (NYSE: IPG).

FCB Warsaw has won over 125 awards in local and international advertising festivals, including the Effie prize. Clients include Polish coffee brand skincare brand Nivea, Posnania and the State Museum Auschwitz-Birkenau.