Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na 27 lutego 2018 roku

Zarząd 4fun Media S.A. ogłosił o zwołaniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki i wyznaczył termin jego odbycia na dzień 27 lutego na godzinę 10.00 w Warszawie.

Przedmiotem Zgromadzenia będzie skrócenie kadencji obecnych Członków Rady Nadzorczej oraz powołanie nowej Rady Nadzorczej. Termin rejestracji na Zgromadzenie Akcjonariuszy upływa w dniu 11 lutego 2018 roku.