WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY ZWOŁANE NA 29 CZERWCA !

ZARZĄD 4FUN MEDIA S.A. ZWOŁAŁ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE 4FUN MEDIA S.A. NA DZIEŃ 29 CZERWCA 2015 ROKU, W WARSZAWIE

Zarząd 4FUN MEDIA S.A. zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4FUN MEDIA S.A. na dzień 29 czerwca 2015 roku, w Warszawie, w siedzibie Spółki, przy ul. Bobrowieckiej 1A, na godzinę 11.00.

Pełny tekst ogłoszenia, projekty uchwał oraz inne dokumenty, o których mowa w art. 402A pkt. 5 Ksh będą dostępne na stronie internetowej Spółki, począwszy od dnia zwołania ZWZA tj. od dnia 2 czerwca 2015 roku.