GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A.

Grupa Kapitałowa 4FUN Media S.A. jest firmą działającą na rynku telewizyjnym i mediów cyfrowych ze szczególnym uwzględnieniem rynku telewizji tematycznych. 4FUN Media S.A. jest interaktywną platformą telewizyjną, dystrybuującą treści video poprzez telewizję, telefonię komórkową, platformy IPTV, Internet oraz autorskie rozwiązania typu second screen (aplikacja 4FUN APP).Grupa kapitałowa 4fun Media S.A. jest:

  • nadawcą tematycznych kanałów telewizyjnych 4FUN.TV, 4FUN DANCE oraz GOLD HITS,
  • producentem programów i treści video przystosowanych do dystrybucji w stacjach telewizyjnych, telefonach komórkowych, internecie i na platformach IPTV,
  • twórcą rozwiązań technologicznych typu second screen,
  • dystrybutorem tematycznych programów telewizyjnych i treści multimedialnych w różnych formatach - Pr0gram Sp. z o.o.,
  • pierwsza hybrydowa agencja reklamowa w Polsce - BRIDGE 2 FUN Sp. z o.o.
  • największa siecia Digital Signage w Polsce - Screen Network Sp. z o.o..
4FUN.TV
4FUN DANCE
4FUN HITS
4funapp logo
BRIDGE 2 FUN
Screen Network

Aktualności

4Fun Media odnotowały 7,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2017 r. wobec 1,35 mln zł zysku rok wcześniej.

więcej

Zarząd 4fun Media S.A. ogłosił o zwołaniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki i wyznaczył termin jego odbycia na dzień 27 lutego na godzinę 10.00 w Warszawie.

więcej

Warszawa, 28.11.2017 – Grupa 4FUN Media poszerzyła swoje struktury o agencję FCB Warsaw stanowiącą na polskim rynku część sieci FCB - jednej z 10 największych międzynarodowych grup komunikacyjnych na świecie.

więcej

Dynamiczny wzrost przychodów i rentowności Grupy 4fun Media S.A.

więcej