Akcjonariat

 

Akcjonariusz 

Ilość akcji

Wartość nominalna 1 akcji

Wartość nominalna

Procent w kapitale zakładowym

Epicom Limited 

2 268 217

1,00

2 268 217

55,06%

AgioFunds TFI S.A.

   278  542

1,00

   278 542

  6,76%

Pozostali Akcjonariusze

1 572 615

1,00

1 572 615

  38,18%

Razem

4 119 374

 

4 119 374

100%