Profil działalności

Grupa Kapitałowa 4fun Media S.A. działa na rynku telewizyjnym, mediów cyfrowych i reklamy. Jest nadawcą trzech telewizji tematycznych o profilu muzyczno-rozrywkowym, a za pośrednictwem spółek zależnych działa na rynku reklamowym obejmującym segmenty wykraczające poza tradycyjną reklamę telewizyjną (agencja reklamowa, reklama zewnętrzna, e-commerce, digital).

W segmencie telewizyjnym portfolio 4fun Media S.A. tworzą trzy kanały, emitowane pod wspólnym brandem 4FUN. Stacje muzyczne 4FUN.TV, 4FUN GOLD HITS oraz 4FUN DANCE tworzą interaktywną platformę telewizyjną, która dystrybuuje treści video poprzez telewizję oraz media cyfrowe: telefonię komórkową, platformy IPTV, media społecznościowe w Internecie oraz dedykowaną aplikację 4FUN APP, dającą widzom m.in. bezpośredni wpływ na kontent programowy.

Główny kanał 4FUN.TV prezentuje najnowsze clipy muzyczne, będące w czołówce światowych list przebojów. Stacja jest obecna na wszystkich platformach cyfrowych oraz w największych sieciach kablowych, co gwarantuje jej maksymalny zasięg techniczny możliwy na rynku kablowo-satelitarnym i oznacza możliwość dotarcia z sygnałem telewizyjnym do ponad 60% gospodarstw domowych w Polsce. Drugą stacją w portfolio 4fun Media S.A. jest 4FUN GOLD HITS. To kanał nadający największe przeboje z kategorii OLDIES dedykowanych dla fanów muzyki lat 80-tych, 90-tych oraz tej powstałej po 2000 roku, a także nowsze utwory rangi wielkich przebojów. Zasięg techniczny stacji wynosi 55% gospodarstw domowych w Polsce. Trzecią stacją w portfolio 4fun Media S.A. jest 4FUN DANCE. Jej profil muzyczny odpowiada nowemu,wyróżniającemu się na rynku trendowi promowania muzyki tanecznej. Obecny zasięg techniczny stacji 4FUN DANCE, kształtuje sięna poziomie zbliżonym do 4FUN GOLD HITS.

Zgodnie ze strategią dywersyfikacji źródeł przychodu, Grupa Kapitałowa 4fun Media S.A. systematycznie rozwija działalność także poza rynkiem telewizyjnym. Dotyczy to szeroko pojętego rynku reklamowego, obejmującego branżę cyfrowej reklamy zewnętrznej oraz działalność prowadzoną w ramach segmentu usług B2B, którą tworzą agencja reklamowa FCB Bridge2Fun i spółka Program Sp. z o.o.

Za rozwój działalności Grupy Kapitałowej w segmencie Digital Signage odpowiada spółka Screen Network S.A. Digital Signage to dynamicznie rozwijająca się gałęź reklamy bezpośredniej opartej o ekrany cyfrowe, umiejscowione w przestrzeniach miejskich i zarządzane w ramach jednego, zintegrowanego systemu informatycznego. Ekrany te proponują atrakcyjniejszą od tradycyjnych, wizualną formę przekazu, której jakość ekspozycji nie jest uzależniona od warunków atmosferycznych i pozwala na jednym nośniku na emitowanie przekazów reklamowych wielu klientów, zarządzanych on-line (w czasie rzeczywistym). Spółka Screen Network S.A. jest właścicielem spółki PRN Polska Sp z o.o., posiadającej aktywa w postaci nośników, które uzupełniają obecną ofertę w tym segmencie działalności.

Za działalność Grupy Kapitałowej 4fun Media S.A. w segmencie usług B2B na którą składają się komunikacja marketingowa i konsulting odpowiada agencja FCBBridge2Fun oraz spółka Program Sp. z o.o. FCBBridge2Fun to pierwsza na rynku agencja hybrydowa, łącząca kompetencje z obszaru telewizji muzyczno-rozrywkowych, świata rozrywki i show biznesu oraz kompetencje osobowe zespołu pracowników i współpracowników. Ciągle istotnym obszarem działalności telewizyjnej Grupy Kapitałowej 4fun Media S.A. jest świadczenie usług dystrybucyjnych i consultingowych dedykowanych nadawcom kanałów tematycznych (głównie zagranicznych) obecnym na polskim rynku telewizyjnym za które odpowiada spółka Program Sp. z o.o.

Pod koniec I półrocza 2018 roku, Rada Nadzorcza Spółki zaopiniowała strategię Zarządu 4fun Media S.A. dotyczącą rozwoju Grupy Kapitałowej 4fun Media S.A. w sektorach e-commerce i digital jako potencjalnego kierunku inwestycji kapitałowych w latach 2018-2019. W ramach tej strategii Zarząd 4fun Media S.A. nabył 51% udziałów w spółce naEKRANIE.pl sp. z o.o. będącej właścicielem serwisu internetowego dedykowanego do odbiorców zainteresowanych kulturą masową (filmy, gry komputerowe, muzyka, książki, nowa technologia). Wcześniej 4fun Media zaangażowała się kapitałowo w spółkę CupSell Sp. z o.o.