Profil działalności

Grupa Kapitałowa 4fun Media S.A. jest firmą działającą na rynku telewizyjnym i mediów cyfrowych ze szczególnym uwzględnieniem rynku telewizji tematycznych, a za pośrednictwem spółek zależnych także na rynku reklamowym obejmującym segmenty wykraczające poza tradycyjną reklamę telewizyjną (reklama zewnętrzna, agencja reklamowa). 4fun Media S.A. jest nadawcą Pierwszej Społecznościowej Telewizji Muzycznej w Polsce, na którą składają się trzy kanały, emitowane od czerwca 2015 roku pod wspólnym brandem parasolowym 4FUN. Stacje muzyczne: 4FUN.TV, 4FUN HITS oraz 4FUN DANCE tworzą interaktywną platformę telewizyjną, która dystrybuuje treści video poprzez telewizję, telefonię komórkową, platformy IPTV, Internet oraz dedykowaną aplikację 4FUN APP, dającą widzom m.in. bezpośredni wpływ na kontent programowy oraz możliwość bezpośredniego wystąpienia w telewizji muzycznej.

Istotnym obszarem działalności telewizyjnej jest świadczenie usług dystrybucyjnych i consultingowych dedykowanych nadawcom kanałów tematycznych (głównie zagranicznych) obecnym na polskim rynku telewizyjnym.

Zgodnie ze strategiczną dywersyfikacją działalności, Grupa Kapitałowa 4fun Media S.A. systematycznie rozwija działalność także poza rynkiem telewizyjnym. Dotyczy to rynku reklamowego, wykraczającego poza rynek tradycyjnej reklamy telewizyjnej, obejmujący segmenty reklamy zewnętrznej oraz działalność prowadzoną w ramach agencji reklamowej.

Działalność na rynku reklamy zewnętrznej prowadzona jest za pośrednictwem spółki Screen Network S.A., lidera rynku Digital Signage w Polsce. Digital Signage to dynamicznie rozwijająca się gałęź reklamy bezpośredniej opartej o ekrany cyfrowe, umiejscowione w przestrzeniach miejskich i zarządzane w ramach jednego, zintegrowanego systemu informatycznego.

Za działalność Grupy Kapitałowej 4fun Media S.A., opartą na konsultingu i komunikacji marketingowej, prowadzoną na rynku reklamowym, odpowiada agencja reklamowa Bridge2Fun. Jest to pierwsza na rynku agencja hybrydowa, łącząca kompetencje z obszaru telewizji muzycznych, świata rozrywki i show biznesu oraz kompetencje osobowe swoich przedstawicieli.

Grupę Kapitałową 4fun Media S.A. tworzą następujące podmioty:

 1. 4fun Media S.A., prowadząca działalność w następujących obszarach:
  • nadawanie stacji telewizyjnych o profilu muzycznym: 4FUN.TV, 4FUN HITS oraz 4FUN DANCE,
  • innowacje technologiczne integrujące telewizję i Internet (aplikacja mobilna 4FUN APP),
  • multimedialna platforma internetowa,
  • akcje specjalne dedykowane dla klientów z obszaru B2B.
 2. Screen Network S.A., prowadząca działalność w następującym obszarze:
  • prowadzenie kampanii reklamowych na zewnętrznych nośnikach ulokowanych w przestrzeni miejskiej
 3. Program Sp. z o. o., prowadząca działalność w następujących obszarach:
  • dystrybucja i wsparcie sprzedaży na rzecz nadawców kanałów telewizyjnych,
  • działania marketingowe i usługi konsultingowe.
 4. Bridge2FUN Sp. z o.o. (pośrednio jako spółka zależna od Program Sp. z o. o) dedykowana do prowadzenia działalności agencji reklamowej. Jest to pierwsza na polskim rynku hybrydowa agencja reklamowa, specjalizująca się w łączeniu biznesu ze światem rozrywki, rynkiem muzycznym oraz mediami społecznościowymi.