Władze spółki

Ross Ross Newens - Prezes Zarządu 4fun Media S.A.

Współzałożyciel i współwłaściciel Epicom (Cyprus) LTD, głównego akcjonariusza 4fun Media S.A. (posiada obecnie pakiet 55,06% akcji spółki). Ross Newens posiada ponad 20-letnie doświadczenie zdobyte w Polsce oraz na innych rynkach europejskich w rozwijaniu i zarządzaniu międzynarodowymi projektami, pochodzącymi głównie z branży telewizyjnej i mediów cyfrowych, telekomunikacji oraz z sektora nowych technologii. Ross Newens posiada także bogate doświadczenie w działalności prowadzonej na niepublicznym rynku kapitałowym (private equity) zdobyte w obszarze przejęć i akwizycji realizowanych na terenie Polski, Litwy, Serbii i Rumunii oraz bezpośrednio z klientami z branży media i telekomunikacja.

Rafał Baran Rafał Baran - Wiceprezes Zarządu, CEO

Wykształcenie wyższe. Posiada 20-letnie doświadczenie w mediach i komunikacji marketingowej. Jest ekspertem m.in. w dziedzinie strategii marketingowych, planowania wielokanałowych kampanii, sponsoringu, organizacji eventów, celebrity advertising, marketingu muzycznego i zarządzania zmianą. Realizował głośne kampanie związane z promocją marki m.in. dla Play, Orange, mBank. Laureat wielu nagród i wyróżnień branżowych (min. EFFIE, dwukrotnie Agency of the Year). Zarządzał polskimi i sieciowymi agencjami reklamowymi. Ostatnio CEO w Grey Group Polska. Wcześniej m.in. szef marketingu w firmach fonograficznych Sony Music i BMG Music.


Aneta Parafiniuk Aneta Parafiniuk - Członek Zarządu

Dyrektor ds. finansowych

Wykszałcenie wyższe. Biegły Rewident, specjalista rachunkowości, sprawozdawczości i podatków, posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu badań, przeglądów sprawozdań finansowych i projektów due diligence dla dużych przedsiębiorstw, doradztwa transakcyjnego, przygotowywania budżetów projektowych, zdobywane w takich firmach jak Ernst&Young Audit Sp. z o.o. i TPA Horwath Horodko Audit Sp. z o.o. Do momentu powołania do Zarządu 4fun Media S.A., pełniła w Spółce funkcję Dyrektor ds. Sprawozdawczości i Controlingu.

 


Aneta Parafiniuk Tomasz Misiak - Członek Zarządu

Członek Zarządu

Pełni swoją funkcję od czerwca 2017 roku. Jest odpowiedzialny za zarządzanie i rozwijanie projektów informatycznych w obszarze aplikacji mobilnych, innowacyjnych rozwiązań technologicznych w obszarze baz danych, oprogramowania systemów emisyjnych, responsywnych serwisów internetowych, rozwiązań WIFi w przestrzeniach miejskich. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami programistów oraz w nadzorze nad polityką informatyczną spółek. Poprzednio pełnił funkcję chief technology oficer w firmie Dirlango. Wcześniej pracował już w Grupie 4fun Media - w latach 2004-2012 był dyrektorem ds. komunikacji interaktywnej i technologii. Ponadto pełnił funkcję dyrektora serwisów SMS w Onecie.

 

Mateusz Górecki Mateusz Górecki - Członek Zarządu

Dyrektor ds. Digital Media

Pełni swoją funkcję od sierpnia 2018 roku. Jest odpowiedzialny za zarządzanie i rozwijanie działu Digital Media. Równolegle pełni stanowisko Prezesa Zarządu w spółce córce 4fun Media - naEKRANIE.pl Sp. z o.o. Jest absolwentem Akademii Leona Koźmińskiego z tytułem Magistra i University of Bradford jako MA in International Business and Management.

Mateusz Górecki jest od 15 lat związany z branżą nowych technologii, e-commerce i Internetu. Pracował m.in. w takich firmach jak Altkom Akademia, Exatel, Internet Group, CR Media, Grupa Pino, 4fun Media, Program. W 2014 roku Mateusz Górecki stanął na czele serwisu hatak.pl przekształcając go z sukcesem w naEKRANIE.pl – drugi największy serwis o serialach, filmach, książkach, grach i technologiach w Polsce i odnotowując w tym okresie przeszło 930% wzrost liczby unikalnych użytkowników.

 

RADA NADZORCZA

Dariusz Stokowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Wykształcenie wyższe. Absolwent Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Założyciel i główny akcjonariusz funduszu Nova Group Ltd., największego akcjonariusza Spółki 4fun Media S.A. Jest odpowiedzialny za strategiczny rozwój funduszu, inwestycje, akwizycje i przejęcia nowych firm. Od momentu utworzenia Nova Holding w 2002 r. tworzył fundamenty aktywów i spółek wchodzących w jej skład. Z rynkiem mediów, marketingu i nowych technologii jest związany od kilkunastu lat. W 1997 r. powołał agencję reklamową Polymus, potem kolejne firmy, które dziś tworzą portfel funduszu. Od 2003 r. tworzył, a następnie przez wiele lat zarządzał telewizją 4fun.tv. Do 2009 roku był Prezesem Zarządu 4fun Media S.A. Członek rad nadzorczych wielu firm.

 

Marek Piotr Tarnowski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Wykształcenie wyższe. Absolwent wydziału Finance i Bankowość SGH, executive MBA (University of Minessota, Carlsson School of Management/SGH

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w obszarze finansów, zarządzania i restrukturyzacji przedsiębiorstw. Ekspert w dziedzinie finansów, fuzji i przejęć. W trakcie bogatej kariery zawodowej pełnił funkcje zarządcze i nadzorcze, zasiadając we władzach wielu firmy publicznych. Należą do nich między innymi: Arteria S.A. (2002-2004), Polymus Sp. z o.o. (2000-2007), MCI Management Sp. z o.o. (2008-2009), Travelplanet.pl (2008-2009), CR Media S.A. (2009-2010),Internet Group S.A.(2010-2011), Nova (Cyprus) Group Ltd. (2010-2012), 4funMedia S.A. (2003-2008), a następnie (2011-2013). Obecnie Marek Tarnowski zasiada w Radzie Nadzorczej Ventus Investments S.A. oraz w Zarządzie Spółki Polskie Inwestycje Publiczno – Prywatne S.A. Niezależny Członek Rady Nadzorczej.

 

Paweł Grabowski - Radca prawny, prowadzący własną kancelarię prawną od 2008 roku.

Specjalizuje się w prawie spółek, prawie własności intelektualnej oraz w zagadnieniach związanych z działalnością podmiotów gospodarczych w segmencie telewizyjnym, wsparciem procesów sprzedaży, reklamy i marketingu. Paweł Grabowski świadczy usługi na rzecz spółek i grup kapitałowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (m.in. Grupa Kapitałowa Arteria S.A.). Wcześniej doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w zagranicznych instytucjach finansowych (dom maklerski, bank oraz w spółce tzw. corporate finance), pracując przy projektach sprzedaży akcji lub udziałów dużych spółek, przy emisjach obligacji i innych projektach realizowanych przez te instytucje.

 

Wojciech Kliniewski - Członek Rady Nadzorczej

W latach 2004 – 2016 związany z operatorem telekomunikacyjnym T-Mobile, początkowo jako dyrektor departamentu komunikacji, następnie dyrektor zarządzający marki Heyah i dyr. sprzedaży i marketingu rynku prywatnego. Od 2013 roku jako dyrektor sprzedaży był odpowiedzialny zarówno za kanały tradycyjne (sieć salonów, partnerzy handlowi), jak i call center oraz internet. Wcześniej przez 10 lat pracował w Unilever Polska S.A. W 2016 roku założył Zeroone Sp. z o.o., spółkę zajmującą się konsultingiem biznesowym w obszarze rozwiązań mobilnych i cyfrowych oraz strategii startapów oraz business exit, pełniąc w spółce funkcję CEO.

 

Cezary Kubacki

Wykształcenie wyższe. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego.

W latach 1998 – 2001 zdobywał doświadczenie zawodowe w międzynarodowej firmie doradczej Artur Andersen, gdzie zaangażowany był w wiele projektów dla sektora finansowego, telecom i retail. W latach 2002 – 2004 piastował stanowisko Dyrektora Finansowego ds. podatków w Grupie NETIA. Cezary Kubacki zasiadał także w Radach Nadzorczych kilku spółek publicznych m.in. Optimus S.A., Arteria S.A., 4fun Media S.A. oraz instytucji finansowych takich jak Supernova Fund S.A. Cezary Kubacki jest wspólnikiem w kancelarii prawnej LTA Doradztwo Prawne Dopierała, Oliwa i Wspólnicy. Niezależny Członek Rady Nadzorczej.