Kontakt





Kontakt dla Inwestorów:


Tymon Betlej
Doradca Zarządu ds. Relacji Inwestorskich

Mobile: +48 603073456
Wyslij e-mail


Kontakt w sprawie reklamy:


Marcin Wojtasik
Dyrektor Marketingu

Mobile: +48 609331155
Wyslij e-mail

Aktualności

Zarząd 4fun Media S.A. ogłosił o zwołaniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki i wyznaczył termin jego odbycia na dzień 27 lutego na godzinę 10.00 w Warszawie.

więcej

Warszawa, 28.11.2017 – Grupa 4FUN Media poszerzyła swoje struktury o agencję FCB Warsaw stanowiącą na polskim rynku część sieci FCB - jednej z 10 największych międzynarodowych grup komunikacyjnych na świecie.

więcej

Dynamiczny wzrost przychodów i rentowności Grupy 4fun Media S.A.

więcej

W ciągu 6 miesięcy 2017 roku Spółka znacząco poprawiła swoje wyniki finansowe.

więcej