Aktualności
ISBnews: 4fun Media z zyskiem 7,51 mln zł netto, 12,2 mln zł EBITDA w 2018 roku

4fun Media odnotowało 7,51 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 7,43 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 9,29 mln zł wobec 8,73 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 12,2 mln zł. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 60,93 mln zł w 2018 r. wobec 49 ... 4fun Media odnotowało 7,51 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 7,43 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 9,29 mln zł wobec 8,73 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 12,2 mln zł.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 60,93 mln zł w 2018 r. wobec 49,2 mln zł rok wcześniej.

Rok 2018 zakończyliśmy przychodami ze sprzedaży na poziomie blisko 61 mln zł, co jest rekordowym osiągnięciem w dotychczasowej historii grupy kapitałowej 4fun Media. Grupa wypracowała w tym okresie zysk z działalności operacyjnej przekraczający 9 mln zł oraz wskaźnik EBITDA o wartości 12,2 mln zł. Pozwoliło to nam osiągnąć zysk netto [ogółem] na poziomie 7,9 mln zł, co należy uznać za wynik satysfakcjonujący oraz obiecującą zapowiedź na lata kolejne - napisał prezes Ross Newens w liście do akcjonariuszy.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2018 r. wyniósł 2,58 mln zł wobec 3,95 mln zł zysku rok wcześniej.

W trakcie całego 2018 roku spółka 4fun Media z powodzeniem realizowała strategię dywersyfikacji źródeł przychodu. Strategia wdrożona została kilku lat temu jako odpowiedź na coraz wyraźniejsze trendy rynkowe, których efektem są zmiany w dotychczasowym sposobie korzystania z mediów. Stąd ówczesna decyzja zarządu spółki o systematycznym rozwoju działalności grupy kapitałowej 4fun Media także poza tradycyjnym rynkiem telewizyjnym oraz o wejściu w obszar szeroko pojętego rynku reklamowego, a od zeszłego roku także na rynek e-commerce. Dzięki konsekwencji zarządu spółki, grupa kapitałowa 4fun Media obejmuje dziś swoją działalnością nie tylko rynek mediów telewizyjnych, ale także rynek zewnętrznej reklamy cyfrowej, rynek usług marketingowych, tworząc od ubiegłego roku dodatkowo silny przyczółek w branży e-commerce - zaznaczył Newens.

Grupa 4Fun Media S.A. jest firmą działającą na rynku telewizyjnym i mediów cyfrowych ze szczególnym uwzględnieniem rynku telewizji tematycznych. 4Fun Media S.A. jest interaktywną platformą telewizyjną, dystrybuującą treści wideo poprzez telewizję, telefonię komórkową, platformy IPTV, internet oraz autorskie rozwiązania typu second screen (aplikacja 4Fun App). Do grupy kapitałowej 4fun Media S.A. należą tematyczne kanały telewizyjne 4Fun.tv, 4Fun Dance oraz Gold Hits, spółka Program - dystrybutor tematycznych programów telewizyjnych i treści multimedialnych w różnych formatach, pierwsza hybrydowa agencja reklamowa w Polsce - Bridge 2 Fun Sp. z o.o. oraz największa sieć Digital Signage w Polsce - Screen Network Sp. z o.o.

Źródło: ISBnews

Copyright 4FUNMEDIA SA