Aktualności
ISBnews: 4fun Media zapowiada dalsze wzrosty wyników w 2019 roku i latach kolejnych

4fun Media planuje dalsze wzrosty w 2019 roku i latach kolejnych - poinformował prezes Ross Newens. W tym roku grupa szykuje inwestycje w segmencie DOOH (cyfrowa reklama zewnętrzna) i oczekuje co najmniej 15 mln zł ze sprzedaży w sektorze e-commerce.

Wysiłek jaki włożyliśmy w rozwój grupy kapitałowej 4fun Media w 2018 roku, będzie stanowić podstawę dalszych wzrostów jakie planujemy na 2019 rok i lata kolejne. Mają się one opierać na dalszej dywersyfikacji przychodów, a także systematycznym wzroście sprzedaży pochodzącej z innych - niż tradycyjna reklama telewizyjna – źródeł przychodu, w szczególności ze sprzedaży reklamy zewnętrznej oraz działalności e-commerce – napisał Newens w liście do akcjonariuszy.

4fun Media odnotowało 7,51 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 7,43 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 9,29 mln zł wobec 8,73 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 12,2 mln zł.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 60,93 mln zł w 2018 r. wobec 49,2 mln zł rok wcześniej.

Strategicznym celem działalności zarządu 4fun Media jest synergiczne wykorzystywanie posiadanych zasobów oraz innowacyjne podejście do klientów wykorzystujące różne kanały komunikacji, zaznaczył prezes.

Rok 2019 zapowiada się jako rok wielkich inwestycji w segmencie DOOH (cyfrowa reklama zewnętrzna), których efektem będzie rozbudowa obecnej sieci nośników reklamowych, ze szczególnym uwzględnieniem wielkoformatowych ekranów typu LED, obecnych w przestrzeni największych polskich metropolii. Strategicznym kierunkiem rozwoju będzie też rozbudowa naszych aktywności w sektorze e-commerce, który już w 2019 roku powinien przynieść co najmniej 15 milionów złotych ze sprzedaży – dodał Newens.

Grupa 4Fun Media S.A. jest firmą działającą na rynku telewizyjnym i mediów cyfrowych ze szczególnym uwzględnieniem rynku telewizji tematycznych. 4Fun Media S.A. jest interaktywną platformą telewizyjną, dystrybuującą treści wideo poprzez telewizję, telefonię komórkową, platformy IPTV, oraz autorskie rozwiązania typu second screen (aplikacja 4Fun App). Do grupy kapitałowej 4fun Media S.A. należą tematyczne kanały telewizyjne 4Fun.tv, 4Fun Dance oraz Gold Hits, spółka Program - dystrybutor tematycznych programów telewizyjnych i treści multimedialnych w różnych formatach, pierwsza hybrydowa agencja reklamowa w Polsce - Bridge 2 Fun Sp. z o.o. oraz największa sieć Digital Signage w Polsce - Screen Network Sp. z o.o.

źródło: ISBnews

Copyright 4FUNMEDIA SA