Stocks

BRAK WYPŁATY DYWIDENDY ZA 2020 ROK

W dniu 30 czerwca 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4fun Media Spółka Akcyjna podjęło uchwałę w sprawie pokrycia straty za rok 2020 w kwocie 8.564.338,66 w ten sposób, że:

1)      kwota 967.943,45 złotych zostanie pokryta z kapitału zapasowego Spółki,

2)      kwota 7.596.395,21 złotych zostanie pokryta z zysków lat przyszłych Spółki.

BRAK WYPŁATY DYWIDENDY ZA 2019 ROK

W dniu 30 lipca 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4fun Media Spółka Akcyjna, podjęło uchwałę w sprawie pokrycia straty za rok 2019 w kwocie 6.007.623,72 złotych z kapitału zapasowego Spółki.

BRAK WYPŁATY DYWIDENDY ZA 2018 ROK

W dniu 25 czerwca 2019 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4fun Media podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku za 2018 rok w ten sposób, że cały wypracowany zysk w poprzednim roku obrotowym w wysokości 2.575.744,38 zł został przelany na kapitał zapasowy.

WYPŁATA DYWIDENDY ZA 2017 ROK

W dniu 5 czerwca 2018 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4fun Media podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku za rok 2017 oraz ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy. Zysk netto za rok obrotowy 2017 w kwocie 3.948.728,20 zł został podzielony w sposób następujący:
- kwota 2.441.970,60 zł została przeznaczona na dywidendę dla akcjonariuszy Spółki, tj. 60 gr na jedną akcję; 
- kwotę 1.506.757,60 zł postanowiono przelać na kapitał zapasowy. 
Dzień dywidendy został ustalony na dzień 13 czerwca 2018 roku, a wypłata nastąpiła w dniu 20 czerwca 2018 roku.

WYPŁATA DYWIDENDY ZA 2016 ROK

W dniu 29 czerwca 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 4fun Media SA podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku za rok 2016 oraz ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy. 
Zysk netto Spółki za rok obrotowy 2016 w kwocie 1 818 494,03 złotych został podzielony w sposób następujący: 
- kwota w wysokości 801.006,28 złotych na kapitał zapasowy, 
- kwota w wysokości 1.017.487,75 złotych na dywidendę dla akcjonariuszy Spółki, tj. 25 groszy na jedną akcję.
Dzień dywidendy został ustalony na dzień 12 października 2017 roku. Termin wypłaty dywidendy nastąpił w dniu 26 października 2017 roku.


SPÓŁKA NIE WYPŁACAŁA DYWIDENDY ZA 2015 ROK

SPÓŁKA NIE WYPŁACAŁA DYWIDENDY ZA 2013 i 2014 ROK

Copyright 4FUNMEDIA SA