Corporate governance


Realizując postanowienie „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW", określonych w Rozdziale II pkt. 1 ppkt. 2a), zgodnie z którym spółka zobowiązana jest corocznie, w czwartym kwartale zamieszczać na korporacyjnej stronie internetowej informację o udziale kobiet i mężczyzn odpowiednio w zarządzie i w radzie nadzorczej spółki w okresie ostatnich dwóch lat, 4fun Media SA niniejszym informuje, że w latach 2011-2014 udział kobiet i mężczyzn w Zarządzie i w Radzie Nadzorczej 4fun Media SA według stanu na 31 grudnia 2014 r. przedstawiał się następująco:

2014 - Zarząd dwuosobowy (dwie kobiety); Rada Nadzorcza pięcioosobowa (pięciu mężczyzn);

2013 - Zarząd dwuosobowy (dwie kobiety); Rada Nadzorcza pięcioosobowa (pięciu mężczyzn);

2012 - Zarząd dwuosobowy (dwie kobiety); Rada Nadzorcza pięcioosobowa (pięciu mężczyzn);

2011 - Zarząd dwuosobowy (dwie kobiety)  Rada Nadzorcza pięcioosobowa (pięciu mężczyzn).

W spółce 4fun Media SA nie istnieje ustalona w formie uchwały sztywna reguła dotycząca  zasad zmiany podmiotu uprawnionego do badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Copyright 4FUNMEDIA SA