Shareholding structure
Akcjonariusz Ilość akcji Wartość nominalna akcji Wartość nominalna Procent w kapitale zakładowym
Epicom Ltd 2702939 1,00 2702939 63,76%
Agio Funds TFI 278542 1,00 278542 6,57%
Pozostali Akcjonariusze 1257481 1,00 1257481 29,66%
Razem 4238962 1,00 4238962 100%
Copyright 4FUNMEDIA SA