Shareholding structure
Akcjonariusz Ilość akcji Wartość nominalna akcji Wartość nominalna Procent w kapitale zakładowym
Epicom Limited 2268217 1,00 2268217 53,51%
AgioFunds TFI SA 278542 1,00 278542 6,57%
Pozostali Akcjonariusze 1692203 1,00 1692203 39,92%
Razem 4238962 1,00 4238962 100%
Copyright 4FUNMEDIA SA