Władze spółki
Dariusz Stokowski
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Założyciel i główny akcjonariusz funduszu Epicom Ltd, największego akcjonariusza spółki 4fun Media SA. Jest odpowiedzialny za strategiczny rozwój funduszu, inwestycje, akwizycje i przejęcia nowych firm. Od momentu utworzenia Epicom Ltd w 2002 roku tworzył fundamenty aktywów i spółek wchodzących w jej skład. Z rynkiem mediów, marketingu i nowych technologii jest związany od kilkunastu lat. W 1997 roku powołał agencję reklamową Polymus, a potem kolejne firmy, które dziś tworzą portfel funduszu. Od 2003 roku tworzył, a następnie przez wiele lat zarządzał telewizją 4FUN.TV. Do 2009 roku był prezesem zarządu 4fun Media SA. Członek rad nadzorczych wielu firm. Posiada wykształcenie wyższe - jest absolwentem kierunku Handel Zagraniczny w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
Aneta Parafiniuk
Członek Zarządu, Dyrektor ds. finansowych
Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu badań, przeglądów sprawozdań finansowych i projektów due diligence dla dużych przedsiębiorstw, a także w doradztwie transakcyjnym i przygotowywaniu budżetów projektowych. Biegły rewident, specjalista rachunkowości, sprawozdawczości i podatków. Doświadczenie zawodowe zdobywała w takich firmach jak Ernst&Young Audit Sp. z o.o. i TPA Horwath Horodko Audit Sp. z o.o. Do momentu powołania do zarządu 4fun Media SA pełniła w spółce funkcję Dyrektor ds. Sprawozdawczości i Controlingu. Posiada wykształcenie wyższe - ukończyła Szkołę Główną Handlową w Warszawie ze specjalizacją Finanse i Bankowość.
Tomasz Misiak
Członek Zarządu, Dyrektor Rozwoju i IT
Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami programistów oraz w nadzorze nad polityką informatyczną spółek. Poprzednio pełnił funkcję Chief Technology Oficer w firmie Dirlango. Wcześniej pracował już w grupie 4fun Media - w latach 2004 - 2012 był dyrektorem ds. komunikacji interaktywnej i technologii. Ponadto pełnił funkcję dyrektora serwisów SMS w Onecie. Obecnie w 4Fun Media SA odpowiedzialny jest za zarządzanie i rozwijanie projektów informatycznych w obszarze aplikacji mobilnych, innowacyjnych rozwiązań technologicznych w obszarze baz danych, oprogramowania systemów emisyjnych, responsywnych serwisów internetowych, a także rozwiązań WIFi w przestrzeniach miejskich. Od roku 2018 jest również odpowiedzialny za techniczną stronę działań w obszarach e-commerce grupy 4fun Media S.A. Członek zarządu od czerwca 2017 roku.
Rada nadzorcza
Dariusz Stokowski
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Założyciel i główny akcjonariusz funduszu Nova Group Ltd., największego akcjonariusza Spółki 4fun Media SA. Jest odpowiedzialny za strategiczny rozwój funduszu, inwestycje, akwizycje i przejęcia nowych firm. Od momentu utworzenia Nova Holding w 2002 r. tworzył fundamenty aktywów i spółek wchodzących w jej skład. Z rynkiem mediów, marketingu i nowych technologii jest związany od kilkunastu lat. W 1997 r. powołał agencję reklamową Polymus, potem kolejne firmy, które dziś tworzą portfel funduszu. Od 2003 r. tworzył, a następnie przez wiele lat zarządzał telewizją 4FUN.TV. Do 2009 roku był Prezesem Zarządu 4fun Media SA. Członek rad nadzorczych wielu firm. Wykształcenie wyższe, absolwent Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
Grzegorz Grygiel
Niezależny członek Rady Nadzorczej
Absolwent Ecole Superieure de Commerce Specjalizacja Finanse i Zarządzanie oraz Executive MBA w Lincoln International Business School w Paryżu. Posiada doświadczenie zawodowe w obszarach: doradztwo finansowe, audyt, M&A, które zdobywał jako konsultant międzynarodowych firm doradczych (Guerard Viala i Ernst&Young) oraz w zarządzaniu finansami na stanowisku CFO międzynarodowych grup i spółek kapitałowych (m.in. Group Azur, Falck A/S, PSA Citroen Polska, Siódemka S.A, Grupa Arteria S.A). Grzegorz Grygiel prowadzi działalność gospodarczą pod firmą Grupa GMG Consulting Sp. z o.o. - współpracuje z instytucjami rynku kapitałowego i funduszami Private Equity (WS Capital, Vinci Capital). Jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej Arteria S.A gdzie w latach 2007 – 2012 pełnił funkcję Członka Zarządu/Dyrektora Finansowego oraz Prezesem Zarządu BLUE S.A.
Wojciech Bieńkowski
Członek Rady Nadzorczej
Niezależny członek Rady Nadzorczej. Posiada 24-letnie doświadczenie zawodowe zdobyte w prowadzeniu zarówno krajowych jak i zagranicznych projektów, także o zasięgu globalnym. Obejmuje ono inkubowanie i zarządzanie spółkami na wczesnym etapie rozwoju, zarządzanie i nadzorowanie spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (Arteria S.A – Prezes Zarządu w latach 2003-2012; 4fun Media S.A.- Członek Rady Nadzorczej w latach 2008-2012) jak i sprawowanie funkcji kierowniczych i decyzyjnych w korporacjach międzynarodowych. Od października 2017 roku Pan Wojciech Bieńkowski jest związany z Grupy IT Kontrakt, firmą globalną, specjalizującą się w outsourcingu usług IT i dostarczającą rozwiązania softwarowe i kompetencyjne dla krajów skandynawskich, regionu DACH, UK i USA, w ramach której pełni obecnie funkcję globalnego dyrektora operacyjnego (COO) w projekcie IT Services Competence oraz funkcje zarządcze i nadzorcze w spółkach zależnych należących do grupy.
Wojciech Kliniewski
Członek Rady Nadzorczej
W latach 2004 – 2016 związany z operatorem telekomunikacyjnym T-Mobile - początkowo jako dyrektor departamentu komunikacji, a następnie jako dyrektor zarządzający marki Heyah, a także dyrektor sprzedaży i marketingu rynku prywatnego. Od 2013 roku jako dyrektor sprzedaży był odpowiedzialny zarówno za kanały tradycyjne (sieć salonów, partnerzy handlowi), jak i call center oraz działalność internetową. Wcześniej przez 10 lat pracował w Unilever Polska SA. W 2016 roku założył Zeroone Sp. z o.o. - spółkę zajmującą się konsultingiem biznesowym w obszarze rozwiązań mobilnych i cyfrowych oraz strategii start-up’ów i business exit pełniąc tam funkcję CEO.
Cezary Kubacki
Członek Rady Nadzorczej
W latach 1998 – 2001 zdobywał doświadczenie zawodowe w międzynarodowej firmie doradczej Artur Andersen, gdzie zaangażowany był w wiele projektów dla sektora finansowego, telecom i retail. W latach 2002 – 2004 piastował stanowisko dyrektora finansowego ds. podatków w Grupie NETIA. Cezary Kubacki zasiadał także w Radach Nadzorczych kilku spółek publicznych (m.in. Optimus SA, Arteria SA, 4fun Media SA) oraz instytucji finansowych takich jak Supernova Fund SA. Jest wspólnikiem w kancelarii prawnej LTA Doradztwo Prawne Dopierała, Oliwa i Wspólnicy. Niezależny Członek Rady Nadzorczej. Posiada wykształcenie wyższe - jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego.
Copyright 4FUNMEDIA SA