Władze spółki
Ross Newens
Prezes Zarządu
Współzałożyciel i współwłaściciel Epicom (Cyprus) LTD, głównego akcjonariusza 4fun Media SA (posiada obecnie pakiet 55,06% akcji spółki). Ross Newens posiada ponad 20-letnie doświadczenie zdobyte w Polsce oraz na innych rynkach europejskich w rozwijaniu i zarządzaniu międzynarodowymi projektami, pochodzącymi głównie z branży telewizyjnej i mediów cyfrowych, telekomunikacji oraz z sektora nowych technologii. Ross Newens posiada także bogate doświadczenie w działalności prowadzonej na niepublicznym rynku kapitałowym (private equity) zdobyte w obszarze przejęć i akwizycji realizowanych na terenie Polski, Litwy, Serbii i Rumunii oraz bezpośrednio z klientami z branży media i telekomunikacja.
Dariusz Stokowski
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Założyciel i główny akcjonariusz funduszu Nova Group Ltd., największego akcjonariusza spółki 4fun Media SA. Jest odpowiedzialny za strategiczny rozwój funduszu, inwestycje, akwizycje i przejęcia nowych firm. Od momentu utworzenia Nova Holding w 2002 roku tworzył fundamenty aktywów i spółek wchodzących w jej skład. Z rynkiem mediów, marketingu i nowych technologii jest związany od kilkunastu lat. W 1997 roku powołał agencję reklamową Polymus, a potem kolejne firmy, które dziś tworzą portfel funduszu. Od 2003 roku tworzył, a następnie przez wiele lat zarządzał telewizją 4FUN.TV. Do 2009 roku był prezesem zarządu 4fun Media SA. Członek rad nadzorczych wielu firm. Posiada wykształcenie wyższe - jest absolwentem kierunku Handel Zagraniczny w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
Rafał Baran
Członek Zarządu, Prezes Zarządu FCB Bridge2Fun
Posiada 20-letnie doświadczenie w mediach i komunikacji marketingowej. Jest ekspertem m.in. w dziedzinie strategii marketingowych, planowania wielokanałowych kampanii, sponsoringu, organizacji eventów, celebrity advertisingu, marketingu muzycznego i zarządzania zmianą. Realizował głośne kampanie związane z promocją marki m.in. dla Play, Orange i mBanku. Laureat wielu nagród i wyróżnień branżowych (min. EFFIE, dwukrotnie Agency of the Year, AdMan Roku). Zarządzał polskimi i sieciowymi agencjami reklamowymi - ostatnio jako CEO w Grey Group Polska. Wcześniej był m.in. szefem marketingu w firmach fonograficznych Sony Music i BMG Music. Posiada wykształcenie wyższe (MBA Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, AMP Business Administration and Management, IESE Barcelona).
Aneta Parafiniuk
Członek Zarządu, Dyrektor ds. finansowych
Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu badań, przeglądów sprawozdań finansowych i projektów due diligence dla dużych przedsiębiorstw, a także w doradztwie transakcyjnym i przygotowywaniu budżetów projektowych. Biegły rewident, specjalista rachunkowości, sprawozdawczości i podatków. Doświadczenie zawodowe zdobywała w takich firmach jak Ernst&Young Audit Sp. z o.o. i TPA Horwath Horodko Audit Sp. z o.o. Do momentu powołania do zarządu 4fun Media SA pełniła w spółce funkcję Dyrektor ds. Sprawozdawczości i Controlingu. Posiada wykształcenie wyższe - ukończyła Szkołę Główną Handlową w Warszawie ze specjalizacją Finanse i Bankowość.
Tomasz Misiak
Członek Zarządu, Dyrektor Rozwoju i IT
Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami programistów oraz w nadzorze nad polityką informatyczną spółek. Poprzednio pełnił funkcję Chief Technology Oficer w firmie Dirlango. Wcześniej pracował już w grupie 4fun Media - w latach 2004 - 2012 był dyrektorem ds. komunikacji interaktywnej i technologii. Ponadto pełnił funkcję dyrektora serwisów SMS w Onecie. Obecnie w 4Fun Media SA odpowiedzialny jest za zarządzanie i rozwijanie projektów informatycznych w obszarze aplikacji mobilnych, innowacyjnych rozwiązań technologicznych w obszarze baz danych, oprogramowania systemów emisyjnych, responsywnych serwisów internetowych, a także rozwiązań WIFi w przestrzeniach miejskich. Od roku 2018 jest również odpowiedzialny za techniczną stronę działań w obszarach e-commerce grupy 4fun Media S.A. Członek zarządu od czerwca 2017 roku.
Mateusz Górecki
Członek Zarządu, Dyrektor Zarządzający Unitem TV & Digital Content
Pełni swoją funkcję od sierpnia 2018 roku. Jest odpowiedzialny za zarządzanie i rozwijanie działu TV & Digital Content. Równolegle pełni stanowisko Prezesa Zarządu naEKRANIE.pl Sp. z o.o. Jest absolwentem Akademii Leona Koźmińskiego i University of Bradford jako MA in International Business and Management. Mateusz Górecki jest od 15 lat związany z branżą nowych technologii, e-commerce i internetu. Pracował m.in. w takich firmach jak Altkom Akademia, Exatel, Internet Group, CR Media, Grupa Pino, 4fun Media SA, Program. W 2014 roku Mateusz Górecki stanął na czele serwisu hatak.pl przekształcając go z sukcesem w naEKRANIE.pl – drugi największy serwis o serialach, filmach, książkach, grach i technologiach w Polsce odnotowując w tym okresie m.in. wzrost o przeszło 1200% liczby unikalnych użytkowników.
Rada nadzorcza
Dariusz Stokowski
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Założyciel i główny akcjonariusz funduszu Nova Group Ltd., największego akcjonariusza Spółki 4fun Media SA. Jest odpowiedzialny za strategiczny rozwój funduszu, inwestycje, akwizycje i przejęcia nowych firm. Od momentu utworzenia Nova Holding w 2002 r. tworzył fundamenty aktywów i spółek wchodzących w jej skład. Z rynkiem mediów, marketingu i nowych technologii jest związany od kilkunastu lat. W 1997 r. powołał agencję reklamową Polymus, potem kolejne firmy, które dziś tworzą portfel funduszu. Od 2003 r. tworzył, a następnie przez wiele lat zarządzał telewizją 4FUN.TV. Do 2009 roku był Prezesem Zarządu 4fun Media SA. Członek rad nadzorczych wielu firm. Wykształcenie wyższe, absolwent Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
Marek Piotr Tarnowski
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Niezależny członek Rady Nadzorczej. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w obszarze finansów, zarządzania i restrukturyzacji przedsiębiorstw. Ekspert w dziedzinie finansów, fuzji i przejęć. W trakcie bogatej kariery zawodowej pełnił funkcje zarządcze i nadzorcze, zasiadając we władzach wielu firmy publicznych. Należą do nich między innymi: Arteria SA (2002-2004), Polymus Sp. z o.o. (2000-2007), MCI Management Sp. z o.o. (2008-2009), Travelplanet.pl (2008-2009), CR Media SA (2009-2010), Internet Group SA (2010-2011), Nova (Cyprus) Group Ltd. (2010-2012), 4fun Media SA (2003-2008), a następnie (2011-2013). Obecnie Marek Tarnowski pełni również funkcję członka zarządu Ventus Investments SA. Posiada wykształcenie wyższe - jest absolwentem wydziału Finanse i Bankowość SGH oraz executive MBA (University of Minessota, Carlsson School of Management/SGH).
Wojciech Bieńkowski
Członek Rady Nadzorczej
Niezależny członek Rady Nadzorczej. Posiada 24-letnie doświadczenie zawodowe zdobyte w prowadzeniu zarówno krajowych jak i zagranicznych projektów, także o zasięgu globalnym. Obejmuje ono inkubowanie i zarządzanie spółkami na wczesnym etapie rozwoju, zarządzanie i nadzorowanie spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (Arteria S.A – Prezes Zarządu w latach 2003-2012; 4fun Media S.A.- Członek Rady Nadzorczej w latach 2008-2012) jak i sprawowanie funkcji kierowniczych i decyzyjnych w korporacjach międzynarodowych. Od października 2017 roku Pan Wojciech Bieńkowski jest związany z Grupy IT Kontrakt, firmą globalną, specjalizującą się w outsourcingu usług IT i dostarczającą rozwiązania softwarowe i kompetencyjne dla krajów skandynawskich, regionu DACH, UK i USA, w ramach której pełni obecnie funkcję globalnego dyrektora operacyjnego (COO) w projekcie IT Services Competence oraz funkcje zarządcze i nadzorcze w spółkach zależnych należących do grupy.
Wojciech Kliniewski
Członek Rady Nadzorczej
W latach 2004 – 2016 związany z operatorem telekomunikacyjnym T-Mobile - początkowo jako dyrektor departamentu komunikacji, a następnie jako dyrektor zarządzający marki Heyah, a także dyrektor sprzedaży i marketingu rynku prywatnego. Od 2013 roku jako dyrektor sprzedaży był odpowiedzialny zarówno za kanały tradycyjne (sieć salonów, partnerzy handlowi), jak i call center oraz działalność internetową. Wcześniej przez 10 lat pracował w Unilever Polska SA. W 2016 roku założył Zeroone Sp. z o.o. - spółkę zajmującą się konsultingiem biznesowym w obszarze rozwiązań mobilnych i cyfrowych oraz strategii start-up’ów i business exit pełniąc tam funkcję CEO.
Cezary Kubacki
Członek Rady Nadzorczej
W latach 1998 – 2001 zdobywał doświadczenie zawodowe w międzynarodowej firmie doradczej Artur Andersen, gdzie zaangażowany był w wiele projektów dla sektora finansowego, telecom i retail. W latach 2002 – 2004 piastował stanowisko dyrektora finansowego ds. podatków w Grupie NETIA. Cezary Kubacki zasiadał także w Radach Nadzorczych kilku spółek publicznych (m.in. Optimus SA, Arteria SA, 4fun Media SA) oraz instytucji finansowych takich jak Supernova Fund SA. Jest wspólnikiem w kancelarii prawnej LTA Doradztwo Prawne Dopierała, Oliwa i Wspólnicy. Niezależny Członek Rady Nadzorczej. Posiada wykształcenie wyższe - jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego.
Copyright 4FUNMEDIA SA